COVID-19 בישראל

מנזקי הסגר: עלייה בכאבי פנים ולסתות הנובעים ממתח וחרדה

מחקר באוניברסיטת תל אביב מצא: המצוקה והחרדה בסגר גרמו לעלייה משמעותית בתסמונת TMD ובברוקסיזם בכלל האוכלוסיה ובעיקר בנשים

לחץ, חרדה, מגיפת הקורונה. אילוסטרציה

מחקר חדש של בית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב מצא כי בעקבות המצוקה והחרדה בסגר הראשון, חלה באוכלוסיה הכללית בישראל התגברות משמעותית של כאבים באזור הפנים והלסתות ושל הידוק לסתות ביום וחריקת שיניים בלילה – תסמינים פיזיים שנובעים לעתים קרובות ממתח וחרדה.

המחקר נערך במהלך הסגר הראשון בהובלת ד"ר אלונה אמודי-פרלמן ופרופ' אילנה אלי ובהשתתפות ד"ר ניר עוזיאל וד"ר אפרת גילאון. במחקר השתתפו גם חוקרים מאוניברסיטת ורוצלב שבפולין, שבחנו את התגובה לקורונה באוכלוסיה הפולנית. המאמר פורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Medicine.

במסגרת עבודת המחקר שלהן, ד"ר אמודי-פרלמן ופרופ' אלי חוקרות את התחום של כאבי פנים ולסתות, עם דגש על תסמונת TMDי(Temporo Mandibular Disorders) – כאבים כרוניים בשרירי הפנים ובמפרקי הלסת, ועל תסמונת הברוקסיזם – חריקה והידוק שיניים ולסתות בשינה ובערות, שעלולה לגרום נזק משמעותי לשיניים ולמפרקי הלסת. תסמונות אלו מושפעות מאוד מגורמים נפשיים כמו מתח וחרדה.

במהלך הסגר הראשון החוקרים החליטו לבצע מחקר באוכלוסיה הכללית שיבדוק את נוכחות התסמינים ואת החרפתם בעקבות מצב החירום הלאומי והתגברות רמות החרדה בקרב האוכלוסיה. השאלון כלל כ-1,800 משיבים בישראל ובפולין.

בהשוואה לנתונים שמקובלים במחקרים שונים שבוצעו בימי שגרה נמצאה עלייה משמעותית בכל התסמינים: בקרב כלל האוכלוסיה, השכיחות של תסמיני TMD עלתה מכ-35% בעבר ל-47% (עלייה של 12%) בתקופת הקורונה. שכיחותו של הידוק שיניים בשעות היום עלתה מכ-17% ל-32% (עלייה של 15%) וחריקת שיניים בלילה עלתה מכ-10% ל-36% (עלייה של 25%). בסך הכל נרשמה בישראל עלייה של 10%-25% בתסמינים אלה, המשקפים בין השאר מתח נפשי. אצל אנשים שסבלו מתסמינים אלה גם קודם לכן, נרשמה עלייה של כ-15% בחומרתם.

החוקרים מצאו מתאם גבוה בין התסמינים לבין מגדר ורמת חרדה: נשים סובלות מהתסמינים הרבה יותר מגברים, ואנשים המצויים בחרדה נוטים לפתח אותם יותר מאלה שרמת החרדה שלהם פחותה.

חלוקת המשיבים לפי גילאים הניבה אף היא תוצאות מעניינות, כאשר קבוצת הגיל האמצעית (55-35) דיווחה על עלייה משמעותית הרבה יותר בתסמינים בהשוואה לקבוצה הצעירה (34-18) ולקבוצה המבוגרת (56 ומעלה). בשורה התחתונה, הקבוצה שסבלה יותר מכל מהתסמינים בימי הקורונה היתה של נשים בגיל האמצעי: 48% מהן סבלו מ-TMD,י46% הידקו לסתות בשעות היום וכ-50% חרקו שיניים בלילה.

בנוסף השוו החוקרים את הממצאים בישראל לתוצאות המחקר בפולין ומצאו פער עצום: ההסתברות להופעת תסמיני TMD וברוקסיזם אצל המשיבים הפולנים היתה גדולה בצורה משמעותית מההסתברות אצל הישראלים.

החוקרות מסכמות: "המחקר שלנו, שנערך בתקופת הסגר הראשון, מצא עלייה משמעותית בתסמונות המוכרות של כאבים בפנים ובלסתות, הידוק וחריקת שיניים, שיכולות להוות ביטוי לחרדה ומצוקה נפשית. מצאנו שנשים מועדות יותר מגברים לסבול מהתסמינים, וכי גילאי 55-35 סבלו מהם יותר מהאוכלוסיה הצעירה (34-18) והמבוגרת (56 ומעלה). אנחנו סבורות כי הממצאים משקפים היטב את מצוקתם של בני דור הביניים, שהיו סגורים בבתיהם עם ילדים קטנים, ללא הסיוע הרגיל של סבים וסבתות, ובמקביל גם דאגו להוריהם המבוגרים והתמודדו עם דאגות כלכליות ו/או עבודה מהבית בתנאים מורכבים".

נושאים קשורים:  ברוקסיזם,  הידוק לסתות,  כאבי פנים ולסתות,  סגר,  קורונה,  ד"ר אלונה אמודי-פרלמן,  פרופ' אילנה אלי,  חדשות,  אוניברסיטת תל אביב
תגובות
אנונימי/ת
11.11.2020, 18:58

כתוצאה מכך גם סדקים בשיניים. ממש מגיפה.